SDE++ aanvragen voor zonnepanelen uiterlijk 6 oktober

door | aug 4, 2022 | Nieuws

Als u gaat investeren in zonnepanelen kunt u mogelijk gebruik maken van de SDE++ regeling of de ISDE. Deze subsidies zijn door de overheid in het leven geroepen om duurzame energieproductie en CO2-reductie te stimuleren.

SDE++

De SDE++ ofwel Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of  verminderde CO2-uitstoot en is een aanvulling boven op de elektriciteitsprijs ter afdekking van de onrendabele top.

Zonnepanelen

U ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarvoor u aanvraagt. Een van de CO2-verminderende technieken waar de subsidie gebruikt kan worden, zijn zonnepanelen voor grootzakelijk gebruik. Er is in 2022 een extra hoog bedrag van 13 miljard euro beschikbaar gesteld. De inschrijfrondes hiervoor zijn beperkt geopend en de laatste sluit dit jaar op 6 oktober.

Openstellingsrondes

De huidige aanvraagperiode van de SDE++ subsidie gaat op 28 juni 2022 open en sluit op 6 oktober 2022. Er zijn vijf fases, elk met een eigen subsidiebedrag. Hoe eerder u subsidie aanvraagt, hoe meer kans u heeft dat de subsidiepot nog niet leeg is, maar aan de andere kant hoe eerder u een aanvraag doet hoe lager het subsidiebedrag per kWh is.

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat het voornemen is dat De SDE+subsidieregeling tot en met 2025 beschikbaar blijft voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen dan na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op kosteneffectieve wijze te borgen. Hoe de regelingen er de komende jaren uit zullen zien is dus nog onduidelijk en het lijkt erop dat het verstandig is om een investering in zonnepanelen niet uit te stellen.

Ook al zijn de huidige energieprijzen ver boven het plafond van de subsidie regeling dan nog kan het verstandig zijn om subsidie aan te vragen voor het geval dat de energieprijzen over een aantal jaar weer gestabiliseerd/genormaliseerd zijn. Immers wordt op dat moment alsnog de subsidie uitgekeerd voor de jaren dat de elektriciteitsprijs onder het plafond zit.

Kleinzakelijke aansluiting? Kies dan ISDE

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. De subsidiebedragen van zonneboilers en warmtepompen zijn dit jaar verhoogd. En zakelijke gebruikers kunnen onder ruimere voorwaarden ook subsidie krijgen voor zonnepanelen en kleine windturbines. De ISDE is een investeringssubsidie met een eenmalige uitkering.
Per installatiesoort is door de RVO een lijst opgesteld, waarin u de hoogte van het subsidiebedrag per apparaat kunt terugvinden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het merk, type en vermogen van de installatie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u onder andere een KVK-nummer te hebben en moet u eigenaar zijn van de investering. De subsidie voor zonnepanelen geldt alleen voor kleinzakelijke aansluitingen (3 x 80 Ampère) met een minimaal eigen verbruik van 50.000 kWh. Daarnaast gelden er nogal wat regels rondom het moment van de aanschaf en in gebruik name van het apparaat.

Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022, 30 miljoen budget beschikbaar. Deze subsidie kan aangevraagd worden tussen 4 januari 2021 en 31 december 2023. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt vooralsnog door tot 2030.

Hulp nodig?

De EIA, ISDE of SDE++ kunnen overigens niet in combinatie met elkaar gebruikt worden voor één en dezelfde investering. Het is dus goed om te kijken wat voor uw investering het meest oplevert, door bijvoorbeeld een rendementsberekening te laten maken.

Wilt u de hele subsidieaanvraag ook uitbesteden? Het verzorgen van de subsidieaanvraag gebeurt op basis van no cure, no pay. U betaalt dus alleen voor het aanvragen als u de subsidie ook daadwerkelijk ontvangt. Tevens kan ook in het opvolgende traject ondersteuning worden gevraagd aan Full Power Support bij bijvoorbeeld het regelen van de netverzwaring, meetcontract en/of energiecontract.

Neem contact met ons op