LTO Bedrijven investeert in energieadviesdienst Full Power Support

door | nov 22, 2022 | Nieuws

WAGENINGEN 22 november 2022 – LTO Bedrijven wordt aandeelhouder van Full Power Support BV, een bedrijf dat onafhankelijk advies geeft aan ondernemers in de agrarische sector op het terrein van productie en verbruik van duurzame energie.

Met de participatie wil LTO Bedrijven bijdragen aan de duurzame transitie van de land- en tuinbouw en boeren en tuinders begeleiden in het genereren van toekomstbestendige verdienmodellen naast de primaire agrarische productie. LTO Bedrijven en Waltmans Beheer houden per 1 januari 2023 beiden 50 procent van de aandelen in Full Power Support.

Full Power Support ondersteunt haar klanten met een breed scala aan energievraagstukken, zoals advies bij het aangaan van energiecontracten, rendementsberekeningen voor investeringen in duurzame energieprojecten, aanvragen SDE++ / ISDE subsidies, begeleiding en projectmanagement van zonneparken (zon-pv), ondersteuning bij het aangaan van netaansluitingen en meetcontracten.

Het toetreden van LTO Bedrijven versterkt de ontwikkeling van Full Power Support. Het in het Limburgse Nederweert gevestigde bedrijf is in 2013 opgericht door energieadviseur Nick Waltmans. Partijen beogen met de investering een verdere groei en professionalisering van de activiteiten mogelijk te maken. LTO Bedrijven en Waltmans fuseerden in 2021 de handelsplatformen NLgroen, MEGAwind en Energie van Boeren binnen de joint venture NLgroen BV, dat zich focust op de handel in groenrechten voor energie en biodiversiteitsdiensten.

Patrick Bramer, algemeen directeur van LTO Bedrijven, geeft een toelichting: ‘LTO Bedrijven breidt haar brede portfolio binnen het agrarische domein verder uit om sectorontwikkeling mogelijk te maken en de waarde voor leden en klanten te vergroten. Vanuit de succesvolle samenwerking die we binnen NLgroen hebben met Nick Waltmans, is een bundeling van de energieadviesactiviteiten een goede volgende stap. De energietransitie is een complexe en tegelijkertijd kansrijke ontwikkeling voor boeren en tuinders. LTO Bedrijven faciliteert agrarische bedrijven hier graag in.’

Nick Waltmans, directeur- en aandeelhouder van Full Power Support BV: ‘De investering vanuit LTO Bedrijven maakt een versnelling van de groei van onze activiteiten mogelijk. Het aantal actieve adviseurs zal de komende jaren worden uitgebreid, wat onze slagkracht en impact vergroot. Met Arnout Goeman als nieuw directielid versterken we bovendien de verbinding met de energie-activiteiten van LTO. Uiteraard blijft de onafhankelijke positie die Full Power Support kenmerkt gewaarborgd.’

LTO Bedrijven is de participatiemaatschappij van LTO Noord, ZLTO en LLTB. LTO Bedrijven is aandeelhouder in de bedrijven AgriPers, LTO Ledenvoordeel, LTO Arbeidskracht, LTO Verzekeringen, Cerass, GreenlinQdata, Agri-Dataservices BioScope, NLgroen, Delta Horses en Full Power Support.