ISDE maakt voor veel bedrijven zonne-energie rendabel

door | apr 14, 2022 | Nieuws

Investeren in zonnepanelen is niet altijd winstgevend. Vaak is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) nodig om zo’n investering rendabel te maken, in combinatie met de salderingsregeling.

Akkerbouwer Gerben Hessel Bierma uit het Friese Marrum is net zijn pootaardappelen aan het rooien. Kort voor de oogst liet hij 168 zonnepanelen op een van zijn bewaarloodsen installeren door Tenten Solar. Die investering zou niet rendabel zijn geweest zonder ISDE én zonder saldering, legt hij uit. Saldering is voor hem heel belangrijk, want zijn elektriciteitsverbruik is bijna tegenovergesteld aan het aanbod van zon. De meeste stroom gebruikt hij voor koeling van zijn aardappelen, tussen september en april. Met de ISDE kon hij ruim 20 procent van zijn investering betalen.

Altijd maatwerk

Energie-adviseur Nick Waltmans van Full Power Support legt uit dat de ISDE een gebouwgebonden subsidie is voor zonnepanelen, alleen voor kleinverbruikers, dus met een aansluiting van maximaal 3×80 ampère. Andere voorwaarden zijn een minimaal verbruik van 50.000 kilowattuur (kWh) per jaar en het vermogen van de zonne-installatie moet tussen 15.000 en 100.000 Wattpiek liggen.

Waltmans benadrukt dat hij alleen heel globaal kan aangeven welk soort bedrijf voor de subsidie in aanmerking komt. ‘Het is altijd maatwerk’, zegt hij. Toch geeft hij een indicatie. Hij noemt melkveehouderijen met één of twee melkrobotten, niet te grote pluimvee- en varkenshouderijbedrijven en akkerbouwbedrijven met bewaarplaatsen met mechanische koeling. Die akkerbouwbedrijven hebben dan ook wel de saldering nodig. Want de zonne-opbrengst en hun verbruik pieken niet tegelijk, net zoals bij Bierma.

De ISDE biedt het meeste voordeel als het verbruik niet te ver boven het minimum van 50.000 kWh ligt, legt Waltmans uit. ‘Hoe minder het boven 50.000 kWh ligt, hoe voordeliger het is’, zegt de energie-adviseur.

Meer weten over subsidies en de mogelijkheden voor uw situatie?

Neem contact met ons op