Hulp nodig bij het aanvragen van de tegemoetkoming van uw energiekosten?

door | mrt 29, 2023 | Nieuws

Ondernemers die te maken hebben met hoge energiekosten kunnen hiervoor een Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De aanvraag kan tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De tijdelijke regeling is bedoeld om mkb-ondernemingen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, te helpen door een deel van de gestegen gas- en elektriciteitskosten te compenseren. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de energiekosten minimaal 7 procent van de totale omzet bedragen. Daarnaast moet de aanvragende ondernemer een mkb-bedrijf zijn, ingeschreven zijn bij de KvK en een zakelijk energiecontract hebben.

Bedrijven die een aanvraag doen, mogen maximaal 249 medewerkers en hoogstens 50 miljoen euro omzet en/of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro hebben. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen. De verwachting is dat enkele tienduizenden bedrijven en organisaties in aanmerking komen.

Hoe werkt het?
De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Kosten tot de drempelprijs moeten ondernemers zelf betalen. De drempelprijs voor elektriciteit is 0,35 euro per kWh en voor gas 1,19 euro per m3. Daarboven wordt 50% gesubsidieerd, met een maximumprijs van 0,95 euro per kWh geleverde elektriciteit en 3,19 euro per m3 geleverd gas. Voor elektriciteit is de subsidie nooit meer dan 50% van 0,60 euro per kWh (de maximale prijs minus de drempelprijs). Voor gas is de subsidie nooit meer dan 50% van 2 euro per kWh (de maximale prijs minus de drempelprijs).

De RVO berekent de voorlopige subsidie door het verbruik te vermenigvuldigen met de maximale vergoeding. De overheid keert maximaal 160.000 euro uit per ondernemer. Ondernemers ontvangen dan een voorschot van 35%. Dit percentage is lager dan gebruikelijk, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen. Zo wil de overheid het risico dat ondernemers achteraf een deel moeten terugbetalen zo klein mogelijk houden.

eHerkenning met korting
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website van de RVO kunnen aanvragen worden gedaan. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig. Ben u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning 3 nodig. Laat u TEK door een tussenpersoon (intermediair) aanvragen? Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning.

Ingewikkeld? Wij helpen u graag!
De adviesbureau Full Power Support helpen u met een quickscan maken of door de hele aanvraag voor de TEK regeling van a tot z voor u regelen. U heeft er dan zelf geen omkijken naar. Meer weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan