Hoe zit het nu met de SDE++?

door | mei 29, 2024 | Nieuws

Bij Full Power Support merken we dat er veel verwarring is bij onze klanten of er nu wel of geen SDE++-subsidie uitgekeerd gaat worden. Vandaar hier even een korte uitleg ter verduidelijking.

Veel ondernemers hebben, op basis van de brief van de RVO die men aan het begin van het jaar gekregen heeft, de conclusie getrokken dat ze geen SDE Subsidie krijgen. In de brief worden de voorlopige correctiebedragen en voorschotten gecommuniceerd. De conclusie was in veel gevallen voorbarig omdat het de berekening van de voorlopige correctiebedragen en dus voorschotbedragen betrof. Dit zegt dus niet of u over een bepaald jaar SDE-subsidie gaat krijgen, het geeft alleen aan dat u – voorlopig – geen SDE++-subsidie of voorschotten krijgt.

Of u daadwerkelijk subsidie over een bepaald jaar krijgt wordt elk jaar erop rond april/mei definitief berekend. Dan worden de definitieve correctiebedragen berekend, en ontvangt u van de RVO een brief met het jaarlijkse bijstelling voorschot. Met de definitieve berekende correctiebedragen wordt dan berekend of en hoeveel subsidie u nog gaat ontvangen.

Mijn correctiebedrag is hoger of lager dan mijn rekening
Het correctiebedrag is vaak hoger of lager dan wat u hebt gekregen voor uw stroom en dat klopt. De definitieve correctiebedragen worden berekend op basis van een gemiddeld EPEX prijs van een productieprofiel van een zonnepanelen-installatie in combinatie met de gemiddelde onbalanskosten. Ze kijken dus naar het gemiddelde in Nederland en niet specifiek naar uw energierekening, er zal dus altijd een verschil zijn. Er wordt ook geen rekening gehouden met klanten die een vast prijscontract hebben, dat is een risico wat men als klant genomen hebt en dat kan positief maar ook negatief uitpakken.

De markt is veranderd waardoor u in vele gevallen geen subsidie meer krijgt voor stroom die je direct verbruikt. Deze systematiek is niet nieuw, deze is altijd zo geweest, het is alleen niet altijd goed uitgelegd. Aan de andere kant betekent dit ook dat het voordeel op direct eigen verbruik hoger is dan je subsidiebedrag. Meestal is het voordeel van energiebelasting die u niet meer hoeft te betalen al meer dan het subsidiebedrag.

Voor stroom die u aan het net levert krijg u dus alleen een aanvulling van subsidie als u op de EPEX markt gemiddeld gezien minder gehad zou kunnen hebben over een bepaald jaar. Met de sterk fluctuerende prijzen van nu en de uitzonderlijke en niet representatieve hoge prijzen van 2022 resulteert dat erin dat veel ondernemers voor 2023 en 2024 geen voorschotten hebben ontvangen. Maar 2023 is dan weer representatiever voor de afgelopen jaren dan 2022 was, en daarom is het goed om 2022 gewoon te zien als een meevaller.

Ook dit jaar gaat de SDE++ regeling weer open na de zomerperiode. Gezien de specifieke vereisten in de regeling kan het raadzaam zijn om vooraf advies in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan de uitsluiting van subsidie over het direct eigen verbruik en de verhouding tussen gecontracteerd transport vermogen en opgesteld vermogen. Aanvragen voor de SDE++ bieden we aan op basis van  op no cures, no pay (de advisering voorafgaand niet).

Vraag advies aan